pb.pl

XVI Edycja Rankingu Gazele Biznesu 2015

W każdej edycji rankingu badamy wyniki firmy za pełne trzy poprzedzające lata. W bieżącej edycji weryfikujemy wyniki osiągnięte w okresie 2012, 2013 i 2014.

O tytuł Gazeli Biznesu 2015 może ubiegać się firma, która spełnia wszystkie poniższe kryteria:

 • rozpoczęła działalność przed rokiem 2012 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś
 • w roku bazowym 2012 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy  3 a 200 mln złotych
 • w latach 2012-2014 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży
 • w latach 2012-2014 ani razu nie odnotowała straty
 • umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej z trzech badanych lat (składając sprawozdania finansowe do sądów, publikując je w Monitorze Polskim B albo przekazując dane do Coface albo udostępniając je poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego).

O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat (2014 vs. 2012).

W rankingu nie mogą brać udziału firmy oferujące usługi finansowe i powiązane z nimi, takie jak: banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy faktoringowe, firmy leasingowe i firmy windykacyjne.  W rankingu nie uwzględniamy wyników grup kapitałowych. W rankingu nie mogą się znaleźć firmy, które w badanym okresie miały chociaż raz ujemną wartość kapitału własnego.

 

Tylko wypełnienie formularza zgłoszeniowego daje gwarancję, że kandydatura Państwa firmy zostanie rozpatrzona.

 

Udział w rankingu jest bezpłatny.

W celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego do XVI edycji rankingu Gazele Biznesu prosimy o przygotowanie następujących danych:

 • adres siedziby firmy
 • dane kontaktowe (email, fax, telefon)
 • adres firmy wskazany w dokumentach rejestrowych
 • NIP
 • KRS
 • numer PKD 2007

następujących danych za lata 2012, 2013, 2014

 • przychody ze sprzedaży i zrównoważone z nimi (pierwsza pozycja w rachunku zysków i strat)
 • zysk brutto
 • zysk netto
 • kapitał własny
 • liczba zatrudnionych

oraz w formie elektronicznej (skan, pliki pdf) następujących dokumentów

 • bilans firmy za rok 2012
 • bilans firmy za rok 2013
 • bilans firmy za rok 2014
 • rachunek wyników 2012
 • rachunek wyników 2013
 • rachunek wyników 2014

Zgłoszenia do XVI edycji Gazel Biznesu będą zbierane TYLKO poprzez formularz elektroniczny do 30 września 2015r.

 

Regulamin Rankingu Gazele Biznesu 2015 znajduje się TUTAJ

Relacje z gal

Organizator

PB

Autor rankingu

cofface

Patron medialny

Bankier.plKup ranking Gazel Biznesu 2015 w wersji elektronicznej

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu