pb.pl

XVII Edycja Rankingu Gazele Biznesu 2016

W każdej edycji rankingu badamy wyniki firmy za pełne trzy poprzedzające lata. W bieżącej edycji weryfikujemy wyniki osiągnięte w okresie 2013, 2014 i 2015.

O tytuł Gazeli Biznesu 2016 może ubiegać się firma, która spełnia wszystkie poniższe kryteria:

 • rozpoczęła działalność przed rokiem 2013 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś
 • w roku bazowym 2013 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy  3 a 200 mln złotych
 • w latach 2013-2015 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży
 • w latach 2013-2015 ani razu nie odnotowała straty
 • umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej z trzech badanych lat (składając sprawozdania finansowe do sądów albo przekazując dane do Coface albo udostępniając je poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego).

O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat (2015 vs. 2013).

W rankingu nie mogą brać udziału firmy oferujące usługi finansowe i powiązane z nimi, takie jak: banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy faktoringowe, firmy leasingowe i firmy windykacyjne.  W rankingu nie uwzględniamy wyników grup kapitałowych. W rankingu nie mogą się znaleźć firmy, które w badanym okresie miały chociaż raz ujemną wartość kapitału własnego.

 

Tylko wypełnienie formularza zgłoszeniowego daje gwarancję, że kandydatura Państwa firmy zostanie rozpatrzona.

 

Udział w rankingu jest bezpłatny.

W celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego do XVII edycji rankingu Gazele Biznesu prosimy o przygotowanie następujących danych:

 • adres siedziby firmy
 • dane kontaktowe (email, fax, telefon)
 • adres firmy wskazany w dokumentach rejestrowych
 • NIP
 • KRS
 • numer PKD 2007

następujących danych za lata 2013, 2014, 2015

 • przychody ze sprzedaży i zrównoważone z nimi (pierwsza pozycja w rachunku zysków i strat)
 • zysk brutto
 • zysk netto
 • kapitał własny
 • liczba zatrudnionych

oraz w formie elektronicznej (skan, pliki pdf) następujących dokumentów

 • bilans firmy za rok 2013
 • bilans firmy za rok 2014
 • bilans firmy za rok 2015
 • rachunek wyników 2013
 • rachunek wyników 2014
 • rachunek wyników 2015

Firmy, które nie sporządzają bilansów prosimy o załączenie deklaracji PIT lub CIT.

 

Zgłoszenia do XVII edycji Gazel Biznesu będą zbierane TYLKO poprzez formularz elektroniczny do 30 września 2016r.

 

Regulamin Rankingu Gazele Biznesu 2016 znajduje się TUTAJ

rejestracja

Organizator

PB

Autor rankingu

cofface

Partner strategiczny

PKO BP

Partner

PZU

Patron medialny

Bankier.plKup ranking Gazel Biznesu 2015 w wersji elektronicznej

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu