pb.pl

W bieżącej edycji rankingu badamy wyniki firm osiągnięte w latach 2013, 2014 i 2015. O tytuł Gazeli Biznesu 2016 może zatem ubiegać się firma, która spełnia wszystkie poniższe kryteria:

  • rozpoczęła działalność przed rokiem 2013 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś
  • w roku bazowym 2013 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych
  • w latach 2013–2015 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży
  • w latach 2013–2015 ani razu nie odnotowała straty
  • umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej z trzech badanych lat (składając sprawozdania finansowe do sądów albo przekazując dane do Coface albo udostępniając je poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego).

W rankingu nie mogą się znaleźć firmy, które w badanym okresie miały chociaż raz ujemną wartość kapitału własnego.

O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat (2015 vs. 2013). 

W rankingu nie mogą brać udziału następujące firmy z sektora usług finansowych: banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy faktoringowe, firmy leasingowe i firmy windykacyjne. W rankingu nie uwzględniamy wyników grup kapitałowych.

Zanim przystąpią Państwo do wypełniania formularza, prosimy o zapoznanie się z całą jego treścią i przygotowanie niezbędnych danych i skanów dokumentów (bilans i rachunek wyników za lata 2013–2015). Firmy, które nie sporządzają bilansów prosimy o załączenie deklaracji PIT lub CIT.

Tylko wypełnienie formularza zgłoszeniowego daje gwarancję, że kandydatura Państwa firmy zostanie rozpatrzona.

Dane przedsiębiorstwa
Adres firmy wskazany w dokumentach rejestrowych
na podstawie wskazanego województwa firma zostanie zakwalifikowana do zestawienia regionalnego
Pozostałe dane przedsiębiorstwa
np 2011Z lub 20.11.Z
Dane prezesa/właściciela
Dane dyrektora finansowego
Dane osoby do kontaktu z prasą
Dane osoby do kontaktu ws. rankingu
Dane finansowe przedsiębiorstwa
Prosimy o wpisywanie pełnych liczb w formacie 1000000,00 a nie 1000 tys. bez spacji.
2013 2014 2015
przychody ze sprzedaży i zrównoważone z nimi (pierwsza pozycja w rachunku zysków i strat)
zysk brutto
zysk netto
kapitał własny
liczba zatrudnionych
Dokumenty finansowe
Oświadczenia
Oświadczam, że w związku ze zgłoszeniem do Rankingu wyrażam zgodę na udostępnienie, przetwarzanie, gromadzenie i opublikowanie danych o firmie w zakresie niezbędnym dla uczestnictwa w Rankingu Gazel Biznesu tj., w szczególności: imię, nazwisko osób zarządzających lub właścicieli, nazwa lub firma, miasto, województwo, wysokość sprzedaży, wysokość zysków, dane teleadresowe, dane wynikające z Regulaminu Rankingu Gazele Biznesu 2015. W przypadku wybrania firmy, którą reprezentuję do Rankingu Gazel Biznesu wyrażam zgodę na przekazanie przez Organizatora danych firmy Partnerom Rankingu Gazel Biznesu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Autora Rankingu tj.Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 136 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266510 moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych [tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922] na cele związane z organizacją Rankingu Gazel Biznesu, w tym w celu ich archiwizacji. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie i umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Organizatora tj. Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowskiej 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowegoprzez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024847, w celach związanych z organizacją Rankingu Gazel Biznesu, w tym w celu ich archiwizacji oraz dla potrzeb działań marketingowych także w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych [tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922]. Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych Partnerom Rankingu Gazel Biznesu i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez nich moich danych osobowych związanych z Rankingiem Gazel Biznesu oraz w celach marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Organizatora oraz Partnerów Rankingu Gazel Biznesu i innych osób w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej i m.in. w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
W przypadku wybrania firmy, którą reprezentuję lub mojej osoby do Rankingu Gazel Biznesu, oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację i rozpowszechnianie danych firmy, moich danych osobowych oraz na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku na fotografiach, wideo lub innych nośnikach informacji w zakresie związanym z Rankingiem Gazel Biznesu, dokumentowaniem Gali oraz następczym upublicznianiem fotografii i nagrań z przebiegu Rankingu bez ograniczeń co do czasu i miejsca, w szczególności w wynikach Rankingu i fotorelacji na łamach Dziennika Puls Biznesu oraz w serwisach internetowych do których prawa przysługują Organizatorowi (m.in. działającym w domenach pb.pl; gazele.pl, sprawozdaniach z przebiegu Gali, w relacjach przeprowadzanych przez media oraz materiałach i informacjach zamieszczanych na stronach internetowych Partnerów Rankingu Gazel Biznesu.

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu